วิดีโอย้อนหลัง

Update สถานการณ์ล่าสุดของ African swine fever ในประเทศจีนและประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะรับมือ ASF

#4 “ทำอย่างไรเมื่อต้องใช้ยาปฏิชีวนะให้น้อยลง” – ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร

#2 “ทำอย่างไรเมื่อต้องใช้ยาปฏิชีวนะให้น้อยลง” – ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร

African swine fever มหันตภัยวงการสุกรไทย
ทำอย่างไรจะรอดพ้น (ช่วงบ่าย)

“รู้ทัน African Swine Fever กับการเฝ้าระวัง”

ทันโรคทันเหตุการณ์ 2017 ep 3

ทันโรคทันเหตุการณ์ 2017 ep 1

สัมมนาวิชาการ ทันโรค ทันเหตุการณ์
กับการเลี้ยงสุกร 3

สัมมนาวิชาการ ทันโรค ทันเหตุการณ์
กับการเลี้ยงสุกร 1

#3 “ทำอย่างไรเมื่อต้องใช้ยาปฏิชีวนะให้น้อยลง” – ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร

#1 “ทำอย่างไรเมื่อต้องใช้ยาปฏิชีวนะให้น้อยลง” – ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร

African swine fever มหันตภัยวงการสุกรไทย
ทำอย่างไรจะรอดพ้น (ช่วงเช้า)

ทันโรคทันเหตุการณ์ 2017 ep 4

ทันโรคทันเหตุการณ์ 2017 ep 2

สัมมนาวิชาการ ทันโรค ทันเหตุการณ์
กับการเลี้ยงสุกร 4

สัมมนาวิชาการ ทันโรค ทันเหตุการณ์
กับการเลี้ยงสุกร 2